De eerste nieuwsbrief

In het prille begin van deze nieuwe eeuw ontstonden er plannen om een F.T.F Club op te gaan richten. Na enkele bijeenkomsten werd dit datzelfde jaar gerealiseerd. Er werd ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Alkmaar en verschillende stukken vastgelegd bij de notaris. Er zou ook een nieuwsbrief komen maar dit was gemakkelijker gezegd als gedaan. Wat voor teksten, foto’s etc. Toch kwam er in 2001 de eerste nieuwsbrief, met op de voorpagina onze eigen F.T.F die door een rivier reed in Noorwegen. De eerste nieuwsbrief werd gemaakt in samenwerking met een professioneel bedrijf met een oplage van 1000 stuks. Hij werd verzonden naar de vaste leden en vervolgens naar iedereen waar we van wisten dat ze ooit een F.T.F hadden gereden of er nog steeds mee reden. Ook naar degene die een F.T.F aan het restaureren waren en hiermee al klaar waren. Maar eerst wilde ik de allereerste nieuwsbrief brengen naar de man die F.T.F letter tot stand had gebracht. Eerst als Floor Trailer Fabriek en in 1966 als Floor Truck Fabriek. De man Jan Dirk Floor. Via zijn zoon Jan maakte ik een afspraak.

 

Bezoek Jan Dirk Floor.

  In Nunspeet aangekomen zat Jan Dirk gelukkig op zijn kantoor waar hij ondanks zijn hoge leeftijd nog iedere dag aanwezig was. Toen ik hem begroette antwoordde hij: “Hallo Ton, wat brengt jou hierheen?” Ik zei: “Ik breng u de eerste F.T.F nieuwsbrief, want u bent de man die met alles is begonnen.” Na overhandiging las Jan Floor de kersverse nieuwsbrief in één keer uit, en ik wachtte en intussen genoot van de man voor me. Toen hij de nieuwsbrief gelezen had, keek hij op en zei: “hoe krijg je het voor elkaar?” Na uitleg vroeg ik aan Jan Floor hoe het allemaal ontstaan was. Spontaan begon hij de historie van het bedrijf te vertellen. Hij vertelde hoe de start was met Mack’s en het later zelf bouwen van aanhangers en trailers. Officieel Mack dealer geworden en in 1966 een eerste eigen truck gebouwd. Floor sprak rustig door, hij had een goede heldere geest die dag. Intussen luisterde ik aandachtig en schreef zoveel mogelijk op. Gebeurtenissen, jaartallen etc. Hierna nam ik dankbaar afscheid. Thuis aangekomen was ik nog steeds onder de indruk en schreef het hele verhaal goed op papier. Met dit verhaal ben ik een paar weken later terug gegaan om alles met Jan Floor door te nemen.

 

Terug voor controle

  Die betreffende zaterdagmorgen was hij helaas minder goed van geest. Toen ik hem de tekst voorlas vroeg hij me wie dat allemaal verteld had. “Dat heeft u mij een aantal weken geleden zelf verteld” antwoordde ik. Gelukkig herinnerde hij het zich later en verbeterde zelfde enkele dingen. Zo hebben we het verhaal goed doorgenomen en ben na de koffie terug naar huis gegaan om de 2e nieuwsbrief met zijn verhaal erin te gaan maken.

  En zo stond het verhaal van de opbouw van Floor keurig in de tweede nieuwsbrief. Toen deze nieuwsbrief gedrukt was hebben we deze direct naar Jan Floor gestuurd. Gelukkig, want een aantal weken later kregen we het bericht dat hij gestorven was. Ik ben dankbaar dat ik de tijd genomen heb om hem de eerste nieuwsbrief te brengen en zodoende de tweede nieuwsbrief met zijn eigen verhaal erin, net voor zijn dood, op kon sturen met de wetenschap dat Jan Dirk Floor hierin zijn eigen verhaal nog heeft kunnen lezen.